Bakgrund takläggare Stockholm

 

Takrenovering Stockholm, välj oss när det är dags för din takomläggning

Ett tak bör aldrig försummas eftersom det fungerar som mössan på huset. Om mössan är trasig vet vi hur fort värmen går upp i rök och vilka skador det kan medföra. Detsamma gäller ditt hustak och det spelar ingen roll om du har ett plåttak, tegelpannor, betongpannor eller ett shingeltak. Kontroll bör ske minst två gånger om året när du tittar till takpappen, tätskiktet och övrigt.

Vi ska här nedan göra oss mer bekanta med de olika taktyperna, deras skiljaktigheter och vad du bör tänka på vid en takrenovering. Takomläggning kan man till viss del göra själv, men arbetet blir alltid mest korrekt utfört om du vänder dig till en takläggare som har vanan inne att lägga om tak.

Få en kostnadsfri offert

Takreparation – de olika taktyperna

Det ligger mycket tryck på de svenska taken, inte minst på grund av de fyra årstiderna som med snö, stormar, löv och temperaturskillnader måste stå emot mycket slitage. Därigenom blir en takreparation slutligen ett faktum. Ett tak som läggs om, isoleras, målas och besiktigas regelbundet, håller också längre samtidigt som det blir mer slitstarkt. Men när ska de olika taktyperna ses över? Kontakta oss gärna för mer information och besiktning inför din nästa takrenovering.

Vanliga tak i Sverige

I Sverige är tegeltak i form av tegelpannor och betongpannor, alternativt plåttak och takpapp, de vanligaste takformerna. Många väljer betongpannor istället för tegel, eftersom kostnaderna är lägre och pusslandet lättare. Dock anser många att det är charmigt och hållbart med tegel och struntar därmed i minustecknen. Falsat plåttak är ett annat vackert och långlivat tak som blir allt mer populärt och material som shingel (en vidareutveckling av takpapp) som består av asfaltmasssa och glasfiber som stansas ut, är bekvämt på grund av den låga vikten och det låga priset samt möjligheten att få till stånd olika mönster.

Takpapp räknas som en av de billigaste materialen men har relativt kort livslängd och måste läggas om oftare. Det är ett vattentätt material som liknar papp, överdraget med asfalts- eller tjärliknande impregnering. Fördelen med takpapp är att det både kan fungera som underlag till annat tak, samt som huvudmaterial. Det är viktigt att understryka att materialbyte av tak oftast kräver bygglov i detaljplanerade områden och detsamma kan även gälla för ommålning om ett färgbyte ska ske.

Takbesiktning

En takbesiktning är bra även om det kanske inte är dags att lägga om taket ännu. Det är både ett sätt att försäkra sig om att isoleringen är tillräcklig, att taksäkerheten är maxad och att skicket på taket fortfarande är på hög nivå. Eftersom taket spelar en avgörande roll för övriga husets välmående och dess inneboende, bör en takbesiktning alltid göras av kompetent personal som vet hur en slipsten ska dras. Man bör också poängtera att det inte bara är själva takmaterialet som ska få sig en genomkörare – även faktorer som takavvattning, taktvätt, kontroll och renovering av tätskikt och råspont (grunden till taket) utgör väsentliga biroller i det enhetliga taket – så väsentliga att de faktiskt lika gärna skulle kunna ta på sig huvudrollerna.

Det är takbesiktningen som utgör grunden för ditt takbyte, eftersom övriga insatser och förslag till förändring bestäms då. Har du tur kan ditt tak endast kräva en grundlig rengöring för att bli som nytt igen, och orosmolnen över att du kanske skulle vara tvungen att byta ut hela taket, försvinner. En takbesiktning synliggör takets alla svagheter och starka punkter och bokas enkelt via en takfirma. Se dock över ditt tak själv någon gång per år och boka en besiktning om du tycker dig lägga märke till avvikelser. Tänk på att inget tak liknar ett annat, trots överensstämmelser i material. Kontakta en firma angående besiktning eller be om en offert för att få reda på vad ditt takbyte skulle kosta.

 

Boka en kostnadsfri besiktning

Takomläggning – när stunden är inne för ett takbyte

Om du börjar upptäcka rost i plåttaket, sprickor i shingeln eller papptaket, fuktfläckar i vindens innertak samt illa ställda pannor som har sett bättre dagar, är det dags för en takomläggning och att kontakta en plåtslagare eller en takläggare. Detta är en stor investering som med rätt utförda moment och i rätta händer, ger dig tak över huvudet i många år framöver. Takomläggning kan ge dig minskade energikostnader om du i samma veva väljer att isolera taket, husets utseende förändras till det bättre och de pengar du investerar återbetalas genom färre problem i övrigt.

Beslutet för en takomläggning kan antingen visa sig på besiktningen, eller ta fart inne i ditt eget huvud för att du kanske vill byta material. Hur du än väljer att fortskrida, bör du dock alltid tala igenom beslutet med en takläggare eller plåtslagare för att säkerställa att du har realistiska förväntningar och att ditt tak får rätt behandling, så att säga. Takomläggning omfattas av ROT-avdrag, vilket gör att dina investeringskostnader sjunker vid anlitande av takfirma.

Takmålning – ge ditt tak en uppfräschning i färgen

Som alternativ till ett takbyte kan en takmålning istället vara ett smart drag. Dock bör du alltid begära en takbesiktning som första steg för att säkerställa dig om att ditt tak inte kräver mer än så. Om materialet och det övriga fortfarande är i gott skick och enbart en taktvätt skulle vara angeläget, kan en takfirma snygga till taket med lite färg. Vips blir ditt tak som pånyttfött och du slipper alltför stora investeringar. Dock målas inte alla taktyper – tegelpannor är exempel på de tak som oftast får sig en grovrengöring eller andra ytbehandlingar, medan betong och plåt får nytt liv genom ny kulör. En takmålning innebär i grund och botten två moment:

  • Taktvätt och skrapning – avlägsnande av mossa, alger m.m.
  • Målning

En takmålning kan därför vara ett bra drag när ditt tak befinner sig i medelåldern och fortfarande är starkt nog att klara av väder och vind, men ändå börjar få kråksparkar runt ögonen som kräver lite skönhetsvård. Det är ett mycket prisvärt alternativ som både får dig att spara pengar och tid, och hjälper ditt tak att inte se lika skamfilat ut längre.

Takbesiktning

Takbesiktning
Takbesiktning
TAKMÅLNING
TAKMÅLNING
TAKOMLÄGGNING
TAKOMLÄGGNING
TAKREPARATION
TAKREPARATION
Takrenovering Stockholm